woensdag 13 december 2017

'When You Love Someone', deel 1

Tussen het kerstrepertoire op de radio kwam gisteren ook weer dit nummer voorbij, met een fraaie stem en een mooie melodie, maar met een hartverscheurende videoclip en een wat mij betreft zeer problematische tekst. In het kader van mijn Adult Supremacy-concept wil ik deze graag nader analyseren. Voor de helderheid nog even mijn definitie van Adult Supremacy: ‘a power position in which adults consciously or unconsciously cause their privileges, ambitions, and unrecognised biosocal needs to trump child well-being, rendering the minor minor’ (een machtspositie waarin volwassenen er bewust of onbewust voor zorgen dat hun privileges, ambities en niet-(h)erkende biosociale behoeften het kindwelzijn overtroeven, waardoor de minderjarige de minderwaardige wordt).
Hieronder volgt de tekst eerst in z’n geheel; daar volgt ‘ie in stukjes, met daar tussendoor mijn analyse en overwegingen.


"When You Love Someone"

Come home early after class
Don't be hanging 'round the back
Of the schoolyard
I've been called up by your teacher
She said she can't even reach you
'cause you're so far

You've been talking with your fist
We didn't raise you up like this,
Now did we?
There've been changes in this house
Things that you don't know about
In this family

It don't make sense, but nevertheless
You gotta believe us, it's all for the best
It don't make sense
The way things go
Son you should know

Sometimes moms and dads fall out of love
Sometimes two homes are better than one
Some things you can't tell your sister 'cause she's still too young
Yeah, you'll understand
When you love someone

There ain't no one here to blame
And nothing's going to change
With your old friends
Your room will stay the same
'Cause you'll only be away
On the weekends

It don't make sense, but nevertheless
You gotta believe us, it's all for the best
It don't make sense
It don't add up
But we'll always love you no matter what

Sometimes moms and dads fall out of love
Sometimes two homes are better than one
Some things you can't tell your sister 'cause she's still too young
Yeah, you'll understand
When you love someone
When you love someone

Come home early after class
Don't be hanging around the back
Of the schoolyard
And if we're crying on the couch
Don't let it freak you out
It's just been so hard

Sometimes moms and dads fall out of love
Sometimes the best intentions just ain't enough
Some things you can't tell your sister 'cause she's still too young
Yeah, you'll understand
When you love someone
When you love someone
When you love someone
When you love someone


Dat was de volledige tekst; nu volgt mijn uiteenrafeling.

Come home early after class
Don't be hanging 'round the back
Of the schoolyard

Deze zoon zoekt op school waarschijnlijk steun of afleiding bij vrienden. Een andere optie is dat hij gewoon niet naar huis wil, vanwege de situatie aldaar. In beide gevallen is het zo dat hij met het rondhangen op school een ‘coping strategy’ inzet om zijn leven draaglijk te maken en de vader doet een dwingend beroep op hem om die strategie los te laten.

I've been called up by your teacher
She said she can't even reach you
'cause you're so far

De zoon is fysiek op school, maar zijn hoofd is er blijkbaar niet bij: de docent slaagt er niet in contact met hem te krijgen. Zowel voor de docent als voor de vader (en vooral voor de vader) zou dit een zeer zorgelijke zaak moeten zijn, die vereist dat er naar de zoon wordt geluisterd, dat zijn zorgen worden gehoord.

You've been talking with your fist
We didn't raise you up like this,
Now did we?

Tsja… did they? Hoe het ook zij, de ouders hebben een situatie gecreëerd waarin de zoon zich niet meer veilig voelt, niet in staat is zijn gevoelens op beheerste wijze verbaal te uiten. Hij ziet zich genoodzaakt zich op een andere manier te verdedigen, opdat hij enige integriteit kan behouden. Wat bedoelt de vader, als hij zegt dat hij samen met de moeder de zoon zo niet heeft opgevoed? Is de conclusie dan dat de zoon gewoon zelf ontspoord is, terwijl de ouders een geweldloze klus hebben geklaard…? Of spiegelt de zoon de agressie en defensiviteit die in huis heersen tussen de ouders? Waar ligt de oorzaak van het vechten door de zoon? Is er genoeg reflectie bij de vader om te zien dat hijzelf hierin een rol heeft?

There've been changes in this house
Things that you don't know about
In this family

Het mag zo zijn dat de ouders niet alles hebben verteld aan de zoon, maar de zoon is niet gek; hij voelt dat er van alles mis is en heeft inmiddels mogelijk ook al te horen gekregen dat de relatie van zijn ouders ten einde loopt en dat de thuisbasis uiteen gaat vallen. Hij krijgt dus wellicht niet alle onderliggende oorzaken voor die scheiding te horen, maar ondervindt er wél de gevolgen van.

It don't make sense, but nevertheless
You gotta believe us, it's all for the best
It don't make sense

De vader geeft zelf aan dat ‘it makes no sense’; de zoon is duidelijk ongelukkig en intens verdrietig en zijn ouders vertellen hem niet alles (‘things that you don’t know about’), maar tóch moet hij ze geloven als ze zeggen dat het allemaal beter is, dat het voor zijn bestwil is, dat het beter wordt als ze uit elkaar zijn. Dan doemt de vraag op: ‘Beter voor wie?’ De zoon is niet geconsulteerd over deze beslissing, dus wat hij wil en wat wat hem betreft ‘for the best’ is, telt niet mee.

The way things go
Son you should know

Sometimes moms and dads fall out of love
Sometimes two homes are better than one

Deze regels wekken de indruk dat ‘to be in love’ een voorwaarde is om een relatie met een gezin in stand te houden. Ben je niet meer verliefd, dan is het allemaal niet meer de moeite waard en kun je beter uit elkaar gaan. Is dat waar? Zou dat ook een veel te romantische voorstelling kunnen zijn van wat na verloop van jaren de waarde en de kracht van een ouderrelatie is? En hoe past hierin de ouderlijke verantwoordelijkheid om voor de kinderen een veilige basis te creëren en te behouden en persoonlijke problemen te overwinnen omwille van het welzijn van de kinderen? En zou dat uiteindelijk ook het welzijn van de ouders zelf kunnen bevorderen, omdat werken aan het overwinnen van je persoonlijke issues betekent dat je groeit als mens? Voor wie zijn die twee huizen beter… voor het kind, dat ertussen heen en weer moet pendelen met zijn ingepakte tas en daarmee een soort halve nomade wordt?

Some things you can't tell your sister 'cause she's still too young
Yeah, you'll understand
When you love someone

Het kleine zusje… ze is volgens de tekst te jong om haar uit te leggen wat er gaande is. Gezien de videoclip lijkt ze echter zeker wel een jaar of zes te zijn, een leeftijd waarop kinderen al heel veel begrijpen. En zelfs als ze niet álles zou snappen… de ouders vinden haar blijkbaar niet te jong om haar de gevolgen te laten ondergaan van dat wat als niet uit te leggen wordt gezien, terwijl die gevolgen natuurlijk veel moeilijker zijn dan de uitleg. De zoon lijkt het in deze tekstregel ook niet aan zijn zusje te mógen vertellen, wat voor hem een loyaliteitsdilemma kan veroorzaken, want zowel zijn zusje als hij wil de ouders graag liefdevol en respectvol bij elkaar zien blijven. Met wie moet hij zijn verdriet over de scheiding delen? Wie ervaart dat verdriet op een vergelijkbare manier als hij? Zijn zusje.

(Wordt vervolgd...)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten