woensdag 28 mei 2014

Toch weer de tongriem, deel 5

De geboorte van je baby gaat met intense gevoelens gepaard. Dat kleine mensje, dat al die tijd in je buik zat, is er ineens uit en heeft allerlei behoeften waaraan je als ouders moet voldoen om haar welzijn in stand te houden. Het is een hele zoektocht om die behoeften te herkennen, om ze te bevredigen en om daarbij ook zelf nog overeind te blijven, zowel geestelijk als lichamelijk. Je weet niet wat normaal is in het gedrag van een pasgeboren baby en dus is het ook lastig om te bepalen of dat wat ze laat zien, afwijkt van wat je mag verwachten en of het een nadere beschouwing verdient.

Ondanks alle kennis die er is, worden veel borstvoedende moeders toch nog opgezadeld met ideeën als: “De pijn hoort er in het begin bij; dat is nu eenmaal zo”, of: “Je hoeft niet aldoor te voeden, want je kind mag ook best even huilen”, of: “Het is normaal dat een voeding eindeloos duurt; ze wil gewoon graag bij je zijn.” Veel dingen liggen dan bovendien zo dicht bij elkaar (nee, het is niet goed voor je kind om alleen te liggen huilen, en nee, het is ook niet de bedoeling dat een voeding eindeloos duurt, terwijl ja, een kind best heel vaak mag drinken), dat het voor de onervaren ouder lang niet altijd meevalt om een helder beeld van de situatie te krijgen. Dan kan wat professionele ondersteuning wel prettig zijn. Dan kan ook blijken dat de techniek die je baby laat zien, niet optimaal is en dat bijvoorbeeld de tongriem van je baby belemmeringen geeft bij het drinken.
Het is zeer zeker *niet* zo dat lactatiekundigen of vroedvrouwen het leuk vinden om ouders deze boodschap te geven en dat ze er in het geheel geen been in zien om voor te stellen dat de tongriem wordt geknipt. Ik wil dat echt met klem benadrukken.

Je baby is kwetsbaar, simpelweg omdat ze net is geboren. Jullie band is kwetsbaar, omdat je elkaar nog moet leren kennen, ook al zijn er al zoveel maanden zwangerschap aan de geboorte voorafgegaan. De borstvoedingsrelatie is kwetsbaar, omdat je allemaal nog in een leerproces zit en nog moet uitvinden wat voor jullie het beste werkt. Al die drie dingen verdienen daarom bescherming en ondersteuning. Ze verdienen ook een deskundig oog, zodat, als er wel iets is dat kan of moet worden aangepakt, dat zo snel mogelijk kan gebeuren en zowel je baby als jullie onderlinge relatie sterk en gezond kan uitgroeien. Dát is de reden dat een lactatiekundige dan tóch soms aanraadt om de tongriem (en/of de lipriem) te laten klieven of knippen of laseren.

En natuurlijk is dat een beroerde onderneming. We kunnen als professionals honderd keer zeggen dat het een kleine ingreep is (en gelukkig bevestigen bijna alle ouders dat ook nadat hun kindje is behandeld), maar even zo goed moet je kind toch worden vastgehouden, moeten er vreemde mensen met haar bezig zijn en sta jij erbij en kijk je ernaar met een knoop in je maag, omdat je het gevoel hebt dat je je baby tegen dit soort ‘geweld’ zou moeten ‘beschermen’, dat je alles in het werk zou moeten stellen om te voorkomen dat er iemand het mes of de schaar in haar zet. Je baby houdt er niet van om zo stevig te worden gefixeerd dat ze haar handjes niet meer vrij kan bewegen, dat ze haar hoofd niet meer kan draaien en zich niet kan onttrekken aan wat er met haar gebeurt. Het kan gemakkelijk voelen als een aantasting van haar lichamelijke integriteit, als een gebeurtenis die heftig is voor haar en voor jou. Is het dat waard…?

Gisteren kreeg ik een telefoontje van een moeder die allerlei klachten had met het voeden van haar zoontje en tijdens het consult zag ik een flinke beperking van de tongmobiliteit. We hebben alles samen doorgenomen en moeder en vader besloten dat ze de tongriem wilden laten knippen. Ik ging met haar en haar zoontje mee naar het ziekenhuis waar de tongriem geknipt zou worden. De arts was het eens met mijn oordeel: een korte tongriem. Hij knipte, moeder legde aan, had de eerste dagen wat last van onrust met haar zoontje, maar gisteren belde ze dus: het gaat nu, weken later, heel goed met hen samen. De borstvoeding loopt goed en ze genieten er samen van.

En vorige week was ik samen met de ouders aanwezig bij het laseren van een tong- en lipriempje bij een kindje van drie weken. Dat was weer een nieuwe ervaring; laseren had ik nog niet eerder meegemaakt. Het duurt iets langer dan het knippen en vooral voor de moeder was het een emotionele gebeurtenis. Ze sprak tegen haar dochtertje tijdens de ingreep, probeerde haar gerust te stellen, haar te laten weten dat ze dichtbij was. Vlak daarna kon het meisje aan de borst en hoewel ze niet meteen heel krachtig dronk, was ze al heel snel weer gerustgesteld aan de borst.

Toen we de praktijk uit liepen, was moeder nog aangedaan en dat vind ik heel begrijpelijk. Papa was blij dat het goed was gelukt en dat de tong meteen al meer bewegingsvrijheid leek te hebben. Toch was het natuurlijk ook voor hem niet zomaar wat. Dat kleine meisje was nog bezig aan de wereld te wennen en dan is zo’n ingreep, hoe nuttig en snel gebeurd ook, niet fijn. Moeder hield haar meisje stevig omhuld in de draagdoek en ik zei dat het logisch was dat ze van slag was, dat ik me pas echt zorgen zou maken als ze niet van slag zou zijn. Deze mama leefde zich in in haar dochtertje en dat maakte dat ze van binnen in tranen was. Dat is wat we alle kinderen toewensen, ouders die zich inleven in wat ze doormaken, die hen troosten en koesteren als ze dingen moeten doormaken die niet gemakkelijk zijn, maar belangrijk voor de lange termijn.
Ik wens alle ouders moed en sterkte, als ze met hun kindje naar een zorgverlener toe gaan om de tongriem te laten knippen. Het is geen grote ingreep, maar emotioneel is het wel. Het is belangrijk dat we daarbij stilstaan als we zeggen dat we een korte tongriem zien.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten