dinsdag 24 december 2013

Weerstand bieden

Vandaag is de laatste dag van de jaarlijkse Serious Request-actie, die dit jaar in Leeuwarden wordt gehouden. Ook vorig jaar heb ik aandacht aan dit onderwerp besteed, toen met dit blog. Dit jaar is het onderwerp het voorkomen van diarree om zo kindersterfte te bestrijden. Dat is natuurlijk op zich weer een loffelijk streven, zoals vorig jaar het algemene doel ‘het voorkomen van babysterfte’ ook van groot belang was.

De afgelopen dagen was er echter weer het nodige over te doen, aangezien gebleken is dat het Rode Kruis op haar website een fabrikant van kunstmatige zuigelingenvoeding als ‘strategische partner’ heeft staan. Zie deze pagina en scroll dan helemaal naar beneden. Dan zie je de logo’s van diverse ondernemingen.
(Vorig jaar is er op borstvoeding.com een goed blog verschenen; klik hierin vooral op de link ‘verkoopstrategie’).

Eén collega maakte de afgelopen dagen op haar eigen Facebook-pagina een opmerking over die sponsoring vorig jaar en vroeg zich af hoe dat dit jaar zou gaan. Velen mengden zich in de discussie en ik was er één van. Een selectie van mijn bijdragen:
(Afbeelding gebruikt met toestemming van het Kenniscentrum Borstvoeding)

De actie van Cam**** was inderdaad beschamend (ik boycot ze al vrijwel het hele jaar, koop geen zuivel meer van ze) en je hoeft er de beleidsdocumenten van de zuivelindustrie maar op na te slaan om te zien dat het exporteren van babyvoeding naar de ontwikkelingsgebieden tot hun belangrijkste doelen behoren! Wat nou SR steunen? Het is gewoon een kwestie van het grote publiek zand in de ogen strooien in plaats van de EERLIJKE informatie aan te reiken. Natuurlijk worden ook volwassenen ziek van diarree, maar wie als baby dood gaat, wórdt helemaal niet volwassen; die kán helemaal geen weerstand opbouwen om te overleven. Wie een beetje verstand van borstvoeding en immunologie heeft, die weet ook wat de meest kwetsbare fase in het leven is voor de overleving en de weerstand: de babytijd. Fabrikanten van kunstmatige zuigelingenvoeding willen gewoon 'maagaandeel', zoals ze met een walgelijke term beschrijven. De overheid zou eindelijk eens wat daadkrachtiger de WHO-code moeten doorvoeren in de wet; dan komen we ergens (zoals ik ook afgelopen vrijdag in het radio-interview op Radio 5 betoogde: http://avondweekend.radio5.nl/.../2013.../uitzendingen.html , Dichtbij Nederland, vanaf 22.07 uur).

Iemand was van mening dat je in de categorie ‘azijnpisser’ valt, wanneer je niet onverdeeld enthousiast bent over een fenomeen als Serious Request.

Je hoeft helemaal geen azijnpisser te zijn om je borstvoedingsvisie krachtig naar voren te brengen! Je moet alleen gedegen documentatie aanreiken, krachtige brieven schrijven, goed onderbouwde teksten. En, het allerbelangrijkste... je moet voor je zaak durven te staan, ook als je dat mogelijk kritiek oplevert. Denk je dat Mandela had bereikt wat hij heeft bereikt, als hij met iedereen vriendjes had willen blijven? No way. En ja, dan doet het wel eens zeer, als je je visie verdedigt; that's all in the game. Maar zijn we daar nou werkelijk zo bang voor? We hebben een huis en een bed (anders dan de Syrische vluchtelingen en veel Afrikaanse slachtoffers van diarree); durven we dan niet de kritiek te weerstaan van degenen die een schromelijk kennistekort hebben over een belangrijk deel van de oorzaken van ziekte en sterfte in arme gebieden? En als dat achter-de-schermen-werk van vorig jaar zo fantastisch effectief is geweest... waarom heb ik dan nu nog niemand over borstvoeding gehoord? Waarom kan ik het hele woord 'borstvoeding' op de website niet terugvinden? Waarom wordt gebrek eraan niet als oorzaak genoemd, evenals de valse marketing door de kunstmatige zuigelingenvoedingsindustrie? Waarom staat er dat diarree de weerstand afbreekt? Waarom staat er niet dat diarree een gevolg is van ontoereikende weerstand? Kortom: borstvoeding speelt in dit verhaal opnieuw GEEN ENKELE rol. Wie mij kan laten zien wat de geweldige resultaten zijn van al het lobbywerk van de borstvoedingorganisaties vorig jaar, die is daartoe van harte uitgenodigd.

We zijn inmiddels een kleine week verder: ik heb geen bewijzen aangeleverd gekregen die laten zien dat het werk van de borstvoedingorganisaties tot nieuwe inzichten en accentverschuivingen heeft geleid.
Iemand stelde mij in de draad de vraag wat er dan wél moet gebeuren, als ik van mening ben dat dit niet werkt of te veel negatieve effecten heeft. Bovendien… al die giften van iedereen die bijdraagt… die komen toch uit een goed hart?

En dat dingen uit een goed hart komen, is mooi, maar zonder de juiste kennis is dat lang niet altijd toereikend en soms zelf contraproductief. Kunstmatige zuigelingenvoeding naar rampgebieden sturen is ook iets wat men als particulier met de beste bedoelingen doet, maar het werkt de ellende voor een deel verder in de hand. De zelfredzaamheid van de bevolking wordt erdoor ondermijnd en je geeft er een heel verkeerd signaal mee af.
Wat ik verder zelf doe... alsmaar weer aandacht vragen voor foute zaken op dit gebied, zodat het bewustzijn groeit. Zo heb ik gisteren bijvoorbeeld dit blog gepost.
Als we de problemen in de ontwikkelingslanden willen oplossen (dus meer doen dan met Serious Request pleisters plakken), gaat het om heel andere zaken. Dan moet je niet meer bij Primark kopen, bijvoorbeeld (of vergelijkbare winkels), omdat de armoede in die landen in stand wordt gehouden als wij voor een habbekrats onze spullen willen kopen. Dan moet je *hier* meer biologisch eten zodat *daar* de voedselproductiecapaciteit voor de eigen bevolking kan worden aangewend. Ik doe dat ook nog niet altijd, maar ik ben ermee bezig. We zullen echt hier moeten consuminderen, als het ons menens is met het oplossen van de ellende daar. Dat kost veel meer moeite dan een bedragje doneren. Al die mensen die geld geven voor een actie of cakejes of wat dan ook... die hébben dat geld dus gewoon beschikbaar? Als je die cakejes nou niet zou bakken, dan kon je ook dát geld nog aan het goede doel geven! Gewoon alleen maar geven, dus, zonder er iets voor terug te verwachten in de vorm van een product of een prestatie van/door een ander.
En natuurlijk kun je ook dit weer gezeur vinden waarmee die mensen daar niets opschieten, maar helpt het ze wel als we voor de tv gaan zitten (met wat te eten en te drinken erbij), kijkend naar Serious Request...?

Naar aanleiding van de discussies en de opmerkingen op twitter en Facebook is er door sommige mensen contact gelegd met het Rode Kruis en heeft het Rode Kruis mails verzonden waarin een toelichting op het één en ander wordt gegeven. Op twitter vroeg ik expliciet om een statement op hun website, zodat iedereen kennis kan nemen van de onderliggende motivatie van het Rode Kruis voor de keuze van de ‘strategische partner’, maar daarvan heb ik nog niets gezien.
Nadat de mails waren verstuurd, liet het Rode Kruis op twitter weten:

@bvcpantarhei We hebben onze standpunten telefonisch en schriftelijk besproken. Daar laten we het graag bij.

Ik heb op die mail echter nog niet gereageerd en kwam er ook verontrustende mededelingen in tegen, die mij doen twijfelen aan het kennisniveau op het gebied van borstvoeding. De opmerkelijkste opmerking was deze:

Ook Fr**** Camp**** onderschrijft het belang van exclusieve borstvoeding door moeders, en respecteert daarbij bovendien de WHO code for the marketing of breastmilk substitutes in alle landen waar zij kindervoeding verkoopt.

Ik weet niet of ik vandaag nog kans zie om daar een genuanceerd antwoord op te schrijven, maar ik vroeg gisteren al wel:

@
RodeKruis
Betekent dat, dat als ik informatie kan aandragen die een ander beeld geeft, jullie dan niet meer antwoorden...?

(De fabrikant las inmiddels trouwens mee met de tweets, want het Rode Kruis had ze getagged en ik heb die ook laten staan, maar hier nu niet overgenomen.)
Helaas is op deze tweet geen antwoord gekomen. Of ze het gesprek inhoudelijk blijven voeren, zal dus moeten blijken op het moment dat mijn mail klaar en verzonden is.

Het blijft allemaal uiterst ingewikkelde materie, maar dat het bedrijf de code respecteert is in ieder geval aantoonbaar niet waar. Kijk maar eens naar deze powerpoint van de stichting Wemos
 of naar deze uitgave van ‘Goed Gevoed’ van de Stichting Zorg voor Borstvoeding.
Ik laat het hier voor nu even bij. Ik ga nader op onderzoek uit en zal daarover ook het Rode Kruis informeren. Voor vandaag staan er nog andere dingen op het programma, zoals een consult voor een moeder met een kindje van zeven weken. Moeder tobt al weken met pijn en daar moet dus wat aan worden gedaan. Ze komt straks hier en ik hoop dat ze met wat suggesties fijne, rustige kerstdagen zal hebben.

Die wens ik overigens iedereen toe. Het feest dat de geboorte van een kind in een ongastvrije wereld herdenkt, is het waard om je af te vragen hoe je weerstand kunt bieden. Via het geven van borstvoeding bied je je kind een prachtige kans om zijn eigen weerstand tegen ziekte veilig en gezond op te bouwen. Zijn we eenmaal mondige volwassenen, dan lijkt het me een goed idee om met vereende krachten weerstand te bieden aan de agressieve commerciële marketing die ons van alles op de mouw speldt waarmee onze gezondheid niet gebaat is en die van kinderen in arme streken al helemaal niet. "Let's clean this shit up" is dus wel een goed motto, al bedoelt men er geloof ik wat anders mee dan ik...!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten